Startsida


Louise Lindén

_____________________________
Affärsutveckling för entreprenörsdrivna bolag.


Business development for entrepreneurial companies.


K.I.S.

Keep it simple

Om mig

Jag är en sälj- och marknadsinriktad rådgivare, med många års erfarenhet av hands-on och strategiskt arbete. Min plattform har varit handel inom segmentet livsstil. Erfarenheter därifrån tar jag med mig in i nya branscher, gärna med en digital kärnprodukt.


Mina främsta tillgångar

Ledarskap i start-up och entreprenörsdrivna bolag.

Förmåga att sätta ihop rätt människor med varandra för att hitta nya affärsmöjligheter

Hitta ditt varumärkes unika fördel, strategi och utvecklingspotential.

Min lojalitet för din framgång


Framgångsfaktorer jag driver

Innehållsdriven varumärkesutveckling

Hitta rätt talang

Aktiva kundrelationer

Bygga rätt nätverk för din verksamhet

Utveckling av din affärsmodell

Vara din ambassadör i alla mina kontaktytor

Mentorskap

Rådgivade och arbetande styrelsemedlem


Exempel på utförda projekt 

Uppstart butikskoncept

Långsiktig affärsstrategi

Sälj-/ Marknadsplan

Marknadsföringsevent

Varumärkeskommunikation

Talangrekrytering

Affärsinriktat mentorskap

Försäljningsaktiviteter


Utgångspunkt för alla aktiviteter

Din kund/ Du


Ledord

Professionalism

Engagemang

GenerositetAbout me

I am a sales- and market-oriented advisor, with many years of hands-on and strategic experience. My base has been the retail industry, mostly in the life style segment. Experiences from this I take with me into new industries preferably with a digital core product.


My primary assets

Leadership in start-ups and entrepreneurial companies.

Ability to connect the right people to each other in order to create new business opportunitities.

Find your brands unique advantage, strategy and development potential.

My loyalty to your success


Success factors I will drive

Content-driven branding

Find the right talent

Active customer relations

Build a relevant network

Evaluation of your business model

Act as your ambassador in all my activities

Mentoring

Advisory board member


Examples of projects carried out

Start-up store concept

Long-term business strategy

Sale-/ marketing plan

Marketing event

Branding

Talent recruitment

Business- oriented mentoring

Sales activities


Starting point for all activities

Your customer/ You


Watchwords

Professionalism

Commitment

Generosity


 Mer om mig/ more about me

 Louise Lindén     

     

lollo@louiselinden.se

+46 (0)708 -670011


WELCOME!

Ett urval av samarbeten/ a collection of collaborations

"Alla kontaktytor ett bolag har är varumärkesdrivande och påverkar därmed försäljningsutvecklingen."


"All touchpoints of a company affect the brand and thereby impact sales."


Photo: Richard Ahlström       https://www.richardahlstrom.com

Copyright  ©  All Rights Reserved